O nás

Na sekretariát Asociácie pre mládež, vedu a techniku dňa 20. marca 2015 podal Mgr. Miloslav Ofúkaný prihlášku na založenie klubu AMAVET pri Základnej škole Vazovova 4 v Bratislave. Zakladateľ navrhol pre prácu s deťmi a mládežou nasledovné oblasti tvorivých aktivít: robotika, elektrotechnika, informatika, geoinformatika, geografia, matematika, tvorba webstránok, spracovanie grafiky (fotky, videá), tvorivé písanie, komunikačné a prezentačné zručnosti. AMAVET žiadosť akceptovala a klubu pridelila číslo 962.

AMAVET klub č. 962 sa riadi stanovami materskej organizácie a pracuje v nasledovných základných kolektívov. Od januára 2016 sídli na adrese Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava. V roku 2018 mal 30 členov.

Výška ročného registračného príspevku (platnosť od 1.1.2019):

  • Priaznivec – 0 eur
  • Dobrovoľník – min. 1 euro
  • Člen – min. 10 eur
  • Donor – dohodou

Záujemcovia o spoluprácu vyplnia v kontaktnom formulári aj adresu a telefónne číslo.