O nás

Na sekretariát Asociácie pre mládež, vedu a techniku dňa 20. marca 2015 podal Mgr. Miloslav Ofúkaný prihlášku na založenie klubu AMAVET pri Základnej škole Vazovova 4 v Bratislave. Zakladateľ navrhol pre prácu s deťmi a mládežou nasledovné oblasti tvorivých aktivít: robotika, elektrotechnika, informatika, geoinformatika, geografia, matematika, tvorba webstránok, spracovanie grafiky (fotky, videá), tvorivé písanie, komunikačné a prezentačné zručnosti. AMAVET žiadosť akceptovala a klubu pridelila číslo 962.

AMAVET klub č. 962 sa riadi stanovami materskej organizácie a pracuje v nasledovných základných kolektívov. Od januára 2016 sídli na adrese Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava.

Výška ročného členského príspevku:

  • 2 eurá – od 3 do 14 rokov
  • 4 eurá – od 15 do 30 rokov
  • 6 eur – 31 a viac rokov
  • 12 eur – rodina (otec, mama, ich deti)

Záujemcovia o členstvo vyplnia vo formulári aj adresu a telefónne číslo.