O nás

Sme vzdelávacia organizácia pre deti a dospelých so zameraním na vedu a techniku. Venujeme sa geoinformatike, opensource a opendata, komunikačným zručnostiam a osobnostnému rozvoju, dobrovoľníctvu.

Členovia klubu pomáhajú budovať komunitu používateľov geoinformácií (GeoCommunity.skGeoCommunity.cz), šíria osvetu o geovedných odboroch a technológiach GIS (GeoInformatika.sk, GIS Day Bratislava 2016/2017/2018, GIS Day Nitra 2016/2017), podporujú rozvoj osobnosti a miestne organizácie (Promospravy.sk), presadzujú slobodný a otvorený softvér plus otvorené dáta (Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConfOSS víkendyBratislava OpenCamp), organizujú aktivity pre dobrovoľníkov (Missing maps mapathony, Kvapka krvi rečníkov, Venčenie psíkov), realizujú tréningy rečníckych a líderských techník (Toastmasters PetržalkaToastmasters pre rodinyToastmasters pre mládež).

AMAVET klub č. 962 bol založený 20. marca 2015 ako organizačná jednotka občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktoré pôsobí na Slovensku od roku 1990. Na začiatku sme pôsobili pri Základnej škole Vazovova 4 v Bratislave. Náš zakladateľ, Mgr. Miloslav Ofúkaný, navrhol pre prácu s deťmi a mládežou nasledovné oblasti tvorivých aktivít: robotika, elektrotechnika, informatika, geoinformatika, geografia, matematika, tvorba webstránok, spracovanie grafiky (fotky, videá), tvorivé písanie, komunikačné a prezentačné zručnosti. Riadime sa stanovami materskej organizácie.

Od 2016 sídlime na adrese Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava. V tom roku sme mali 15 členov, z nich jedenásť vo veku do 30 rokov. Členovia klubu pracovali v piatich základných kolektívoch: Komunikačné zručnosti (zlepšovanie sa v rečníckych a líderských technikách, tvorba textov a prezentácií, prejavy pred publikom), Matematický (súťaž Maksík), Prírodovedecký (venčenie psíkov v útulku, upratovanie školského dvora, poznávacie výlety), Tvorba webstránok (geografia, geoinformatika, podpora rozvoja osobnosti a miestnych organizácií), Vedecko-technický (súťaž Pohár vedy, programovanie a vývoj geoinformačných technológií, propagácia otvoreného softvéru, spracovanie fotiek a videí). V roku 2016 sme realizovali projekt s názvom Webmap – GIS hosting pre školské projekty, ktorý bol finančne podporený dotáciou MŠVVaŠ SR prostredníctvom grantového systému AMAVET. Zorganizovali sme 5 vlastných aktivít: Workshop o komunikácií na súťaži Junior Internet 2016, Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConf 2016, GIS Day na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, GIS Day na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Naši členovia mali aktívnu účasť aj na 7 iných podujatiach: Študentská konferencia GISáček 2016 (člen hodnotiacej komisie, prezentácia), Medzinárodné sympózium GIS Ostrava 2016 (prednáška), OSS Víkend Bratislava 2016 (prednáška), Školenie vedúcich klubov a Valné zhromaždenie AMAVET 2016 v Bešeňovej (fotogaléria), Toastmasters Area L6/L7 Contest 2016 – celoslovenská rečnícka súťaž v Žiline (improvizácia, fotogaléria), Festival vedy a techniky 2016 pre bratislavský a trnavský kraj (člen hodnotiacej komisie, fotogaléria), Toastmasters Division L Contest – československá rečnícka súťaž v Bratislave (improvizácia, fotogaléria). Od konca 2016 spolupracujeme pri vydávaní elektronickej verzie časopisu Geografia.

V roku 2017 sme mali 18 členov.

V roku 2018 sme mali 30 členov, z nich bolo 12 dobrovoľníkov

V roku 2019 pracujeme v štyroch základných kolektívov.

Výška ročného registračného príspevku (platnosť od 1.1.2019):

  • Priaznivec – 0 eur
  • Dobrovoľník – 1 euro resp. 30 CZK
  • Člen – 10 eur resp. 300 CZK
  • Donor – dohodou

Záujemcovia o spoluprácu vyplnia v kontaktnom formulári aj adresu a telefónne číslo.