GISkola #2

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

GISkola #2 sa uskutočnila 21. januára 2021 online cez BigBlueButton. Mali sme 55 účastníkov.

Registrácia účastníkov

na Eventbrite

Pomôžte zdieľať udalosť

na Facebooku
na Instagrame
na Twitteri

Program GISkola #2

Martin DobiašNovinky v QGIS 3.18
Vo februári 2021 bude vydaná ďalšia verzia programu QGIS, populárneho open source GIS softvéru. Do novej verzie 3.18 pribudne množstvo zaujímavých noviniek, a preto sa bližšie pozrieme, čo môžeme od nej očakávať.
Zdieľať info o rečníkovi: Facebook, Instagram, Twitter

Jana MichalkováVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
QGIS predstavuje v súčasnosti jeden z najrozšírenejších voľne dostupných geografických informačných systémov. Jeho používatelia sa po celom svete združujú vo forme tzv. user groups, ktorých cieľom je na národnej úrovni poskytovať aktuálne informácie o projekte QGIS. V súčasnosti je vo svete zaregistrovaných 23 používateľských skupín, ku ktorým v novembri 2020 pribudla ďalšia – Slovenská skupina používateľov QGIS (Slovak QGIS User Group). Prezentácia objasní hlavnú myšlienku a motiváciu vytvorenia tejto skupiny v podmienkach Slovenska. Predstaví jej hlavné ciele, komunikačné kanály, aktuálne či pripravované projekty. Víziou je vybudovať silnú komunitu používateľov QGIS na Slovensku.
Zdieľať info o rečníkovi: Facebook, Instagram, Twitter

Dagmar KusendováVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Cieľom príspevku je poskytnúť informáciu o aktuálnom stave výučby geoinformatiky na Slovensku s dôrazom na vysoké školy za ostatných 20 rokov. Téma odznela prvýkrát v roku 2007, a potom o desať rokov neskôr na konferencii GIS Ostrava. Boli identifikované zmeny v obsahu a personálnom zložením, ako aj v celkovom zázemí vzdelávania v geoinformatike. Snahou je zhodnotiť nielen plusy a mínusy jednotlivých škôl s geoinformačne orientovaným odbormi a programami, ale aj popísať uplatnenie ich absolventov v praxi.
Zdieľať info o rečníkovi: Facebook, Instagram, Twitter

Radim ŠtampachInteraktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízové riadenie
Množstvo dát dostupných pre riešenie krízových situácií neustále rastie. Hovorí sa tomu éra Big Data. Údaje merajú automatické senzory, sú dodávané z družíc, lietadiel alebo sú zbierané aj dobrovoľníkmi v teréne. Existuje množstvo dát z rôznorodých zdrojov a je komplikované ich overovať, harmonizovať, analyzovať a následne využívať pri riadení krízovej ​​situácie. V rokoch 2017 – 2019 riešil tím Laboratóriá geoinformatiky a kartografie medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s čínskym tímom z Nanjing Normal University. Cieľom bolo automatické vytváranie interaktívnych webových máp z veľkého množstva heterogénnych údajov. Tieto mapy mali byť vytvorené tak, aby boli efektívnym nástrojom na riešenie krízových situácií. Súčasťou projektu bol aj zber údajov od dobrovoľníkov, psychologické štúdie na študentoch v Čechách a Číne, medzinárodné odborné semináre. Cennými sú skúsenosti zo spolupráce s čínskymi partnermi, zo vzájomných návštev na pracoviskách v Brne a Nanjing.
Zdieľať info o rečníkovi: Facebook, Instagram, Twitter

Fotogaléria