COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #1

Juraj BetákCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Segmentácia je tradičný prístup, ako spravovať veľké rastrové dáta. Správna organizácia GeoTIFF formátu však poskytuje možnosti, ako udržať a efektívne využívať naozaj veľké dáta v individuálnom súbore. Výhody takéhoto prístupu ukážeme na zonálnej štatistike online aplikácie globalsolaratlas.info a použití SRTM3 v digitálnej kartografii v QGISe. Príspevok zďaleka nemá ambíciu zhodnotiť možné prístupy k veľkým rastrovým dátam, ale predovšetkým otvoriť diskusiu k problematike ich manažmentu a vizualizácie.