Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #2

Dagmar KusendováVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Cieľom je poskytnúť informáciu o aktuálnom stave výučby geoinformatiky na Slovensku s dôrazom na vysoké školy za ostatných 20 rokov. Téma odznela prvýkrát v roku 2007, a potom o desať rokov neskôr na konferencii GIS Ostrava. Boli identifikované zmeny v obsahu a personálnom zložením, ako aj v celkovom zázemí vzdelávania v geoinformatike. Snahou je zhodnotiť nielen plusy a mínusy jednotlivých škôl s geoinformačne orientovaným odbormi a programami, ale aj popísať uplatnenie ich absolventov v praxi.