Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #2

Jana MichalkováVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
QGIS predstavuje v súčasnosti jeden z najrozšírenejších voľne dostupných geografických informačných systémov. Jeho používatelia sa po celom svete združujú vo forme tzv. user groups, ktorých cieľom je na národnej úrovni poskytovať aktuálne informácie o projekte QGIS. V súčasnosti je vo svete zaregistrovaných 23 používateľských skupín, ku ktorým v novembri 2020 pribudla ďalšia – Slovenská skupina používateľov QGIS (Slovak QGIS User Group). Prezentácia objasní hlavnú myšlienku a motiváciu vytvorenia tejto skupiny v podmienkach Slovenska. Predstaví jej hlavné ciele, komunikačné kanály, aktuálne či pripravované projekty. Víziou je vybudovať silnú komunitu používateľov QGIS na Slovensku.