WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #4

Róbert Cibula – WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Prezentácia bude zameraná na publikovanie informácií a 3D modelov pomocou WebGIS aplikácií. Návrh 2D a 3D portálu čerpal z 20 ročných skúseností, ktoré budú stručne prezentované v úvode. Ďalej bude nasledovať stručný prehľad technických a používateľských aspektov pri prezentácii 3D obsahu na internete. Na záver bude praktická prezentácia pri zobrazovaní 2D a 3D obsahu, aj funkcionalita virtuálnych vrtov a rezov. Súčasťou prezentácie budú aj výsledky merania rýchlosti pri zobrazovaní 3D modelov: areál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 3D geologický model územie Nováky a Slovenska, 3D vizualizácie Lesného celku Vígľaš.