GISkola rečník Juraj Beták

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Juraj Beták, PhD.

Juraj Beták, foto: Robert DoležalJuraj Beták vyštudoval odbor fyzická geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spočiatku používal GIS najmä ako nástroj na tvorbu pekných mapiek. Profesijný život ho však prinútil ohýbať, šlachtiť a interpretovať veľké geo-dáta. Najčastejšie mu pritom pomáhajú Python, QGIS, GDAL tools, GRASS GIS a samozrejme dobrí kolegovia. Z akademickej sféry prešiel do aplikovaného výskumu. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti Solargis, ktorá poskytuje dáta, softvér a expertízy o slnečnom žiarení a výrobe elektriny z fotovoltiky v celosvetovom kontexte.

COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje (2. rečník na GISkola #1)

Abstrakt: Segmentácia je tradičný prístup, ako spravovať veľké rastrové dáta. Správna organizácia GeoTIFF formátu však poskytuje možnosti, ako udržať a efektívne využívať naozaj veľké dáta v individuálnom súbore. Výhody takéhoto prístupu ukážeme na zonálnej štatistike online aplikácie globalsolaratlas.info a použití SRTM3 v digitálnej kartografii v QGISe. Príspevok zďaleka nemá ambíciu zhodnotiť možné prístupy k veľkým rastrovým dátam, ale predovšetkým otvoriť diskusiu k problematike ich manažmentu a vizualizácie.
Prezentácia: COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje

Juraj Beták prezentuje (Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas) na konferencii OSSConf 2019, foto: Robert Doležal