GISkola rečník Martin Dobiaš

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Martin Dobiaš

Martin Dobiaš vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vždy ho bavili mapy, až sa nakoniec začal venovať geografickým informačným systémom aj v profesionálnom živote. Pracuje na diaľku v anglickej firme Lutra Consulting, kde sa venuje vývoju QGIS a ďalších open source GIS projektov.

Novinky v QGIS 3.18 (1. prednáška na GISkola #2)

Vo februári 2021 bude vydaná ďalšia verzia programu QGIS, populárneho open source GIS softvéru. Do novej verzie 3.18 pribudne množstvo zaujímavých noviniek, a preto sa bližšie pozrieme, čo môžeme od nej očakávať.

Martin Dobiaš prezentuje (Za oponou úspešného open source GIS projektu) na konferencii OSSConf 2019, foto: Robert Doležal