GISkola rečník Peter Piesecký

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Peter Piesecký

Peter Piesecký, foto: Michal ZemanPeter Piesecký je celý život hrdý Svätojurčan. Vyštudoval odbor geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí vo firme R-SYS ako GIS špecialista a systémový inžinier. Zaoberá sa v nej analýzou a dizajnom systémov pre oblasť letectva založených na GIS základoch.

Výzvy polohového priradenia letového plánu (3. rečník na GISkola #1)

Abstrakt: Oblasť letectva s jej výnimočne veľkým dôrazom na aspekt bezpečnosti je veľmi opatrná na zmeny. Prezentácia ponúkne pohľad na jeden z aspektov na spracovanie letového plánu – formulár, ktorý bol podaný a spracovaný pre každé jedno dopravné lietadlo, ktoré vidíte na oblohe. Desaťročia zaužívaný spôsob definície a distribúcie tohto dôležitého dokumentu však neumožňuje prenos explicitnej definície geometrie zamýšľaného letu. Peter ponúkne pohľad na historické dedičstvo, ktoré spôsobuje, že aj v problematike na dnešnú úroveň inteligentných technológií relatívne triviálnu veľkú rolu hrá heuristika.
Prezentácia: Výzvy polohového priradenia letového plánu

Peter Piesecký je členom Aeroklubu Trnava, pretože jeho vášňou je bezmotorové lietanie, foto: archív P.Piesecký