Spolupracujeme pri vydávaní elektronickej verzie časopisu Geografia

logo časopisu GeografiaAMAVET klub č. 962 spolupracuje s časopisom Geografia na technickom zabezpečení internetovej domény, editorskej činnosti a medializácii.

Spolupráca

Klub poskytol 6. decembra 2016 pre nový redakčný systém časopisu doménu casopisgeografia.sk.

Jedným z editorov elektronickej verzie je Miloslav Ofúkaný, ktorý spolupracuje s časopisom od roku 2007 ako člen jeho redakčnej rady.

Vydávanie Geografie mediálne podporujeme cez naše weby GeoInformatika.sk a GeoCommunity.sk.

Aj ty sa môžeš stať autorom článkov v časopise Geografia alebo jeho čitateľom, či dokonca členom nášho združenia a pomôcť tým zlepšiť geografické povedomie v spoločnosti.