Prírodovedecký krúžok

Prírodovedecký krúžok začal pracovať vo februári 2016.

Ak ťa baví príroda (živá aj neživá) a máš chuť s nami chodiť na výlety, potom nám napíš a dohodneme sa na ďalšom postupe.