Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #1

Miroslav Kožuch, Martin Ferčík – Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Geoinformatika ako veda sa zaoberá zberom, spracovaním, integráciou, modelovaním a distribúciou priestorových dát. Dáta sú právom na prvom mieste a od ich kvality závisí fungovanie celého systému. V súčasnosti sa ako hlavný zdroj dát v geoinformatike používajú metódy bezkontaktného zberu. Nosičmi sú lietadlá, resp. drony a satelity. Práve satelity umožňujú snímanie v špecifickej časti spektra, v ktorej vplyvy zemskej atmosféry sú zanedbateľné. Úlohou prezentácie je predstaviť výhody mikrovlnného snímania DPZ, vybrané satelitné nosiče systémov SAR a portály, z ktorých je možné získať dáta, pokrývajúce územie Slovenska a po spracovaní využiteľné pre ďalšie analýzy. VŠ učiteľ spracoval túto tému v spolupráci so svojím diplomantom a dáta sú síce bezplatne dostupné, ale až po registrácii.