GISkola

Cieľom projektu GISkola je organizovať neformálne stretnutia používateľov a priaznivcov geografických informačných systémov.

Cieľom projektu GISkola je organizovať neformálne stretnutia používateľov a priaznivcov geografických informačných systémov.

http://giskola.eu/

Ciele

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o prínosoch geoinformatiky pre spoločnosť – najmä u mládeže, prezentovať príklady dobrej praxe, tipy/triky a novinky z geovedných disciplín. Chceme vytvoriť priestor na otvorenú odbornú diskusiu, výmenu osobných skúseností, šírenie nápadov a pozitívnych myšlienok, budovanie profesionálnych a priateľských vzťahov.

GISkolu plánujeme organizovať pravidelne, každé tri mesiace. Samotné stretnutie bude pozostávať z prezentačnej časti a následného neformálneho posedenia pri jedle a nápojoch. V programe nie sú prípustné marketingové prednášky ani žiadna forma predaja produktov akejkoľvek spoločnosti.

Sme stúpenci otvorenej spoločnosti, a preto sa GISkoly môže zúčastniť ktokoľvek s jedinou podmienkou, aby rešpektoval ostatných účastníkov stretnutia. Vítaný je každý priaznivec geoinformatiky, ktorý sa chce niečo nové naučiť a bude s ostatnými zdieľať svoje poznatky a zručnosti z používania geografických informačných systémov v geografii, geodézii, geológii, kartografii a ďalších geovedných smeroch.

Stretnutia

Rečníci

Prezentácie

Fotogalérie

Videá

GISkola na sociálnych sieťach