GISkola #4

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

GISkola #4 sa uskutočnila 22. júla 2021 v bratislavskom tanečnom klube La Bomba. Zabezpečili sme protipandemické opatrenia. Mali sme 30 účastníkov.

Registrácia účastníkov

na Eventbrite

Pomôžte zdieľať udalosť

na Facebooku
na Instagrame
na LinkedIn
na Mastodone
na Twitteri

Program GISkola #4

Róbert CibulaWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Prezentácia bude zameraná na publikovanie informácií a 3D modelov pomocou WebGIS aplikácií. Návrh 2D a 3D portálu čerpal z 20 ročných skúseností, ktoré budú stručne prezentované v úvode. Ďalej bude nasledovať stručný prehľad technických a používateľských aspektov pri prezentácii 3D obsahu na internete. Na záver bude nasledovať praktická prezentácia pri zobrazovaní 2D a 3D obsahu. Budú prezentované aj funkcionality virtuálnych vrtov a rezov. Súčasťou prezentácie budú aj výsledky merania rýchlosti pri zobrazovaní 3D modelov: areál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 3D geologický model územie Nováky a Slovenska, 3D vizualizácie Lesného celku Vígľaš. V prezentácii budú zobrazované výsledky pracovného a mimopracovného času.

Peter OndrušTechnická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie
Cieľom príspevku je poskytnúť doterajšie skúsenosti z tvorby účelových máp, mobilného mapovania, zberu GIS dát ako aj ich využitia. Príspevok bude obsahovať samostatné časti z tvorby mobilného mapovania podľa skúseností prednášajúceho, informácie o Technickej mape mesta Trenčín a jej aktualizácii, využití mobilného mapovania na zber GIS dát a ich spoločnom využití v podmienkach mesta Trenčín. Podobné témy boli prezentované na regionálnom stretnutí členov Komory geodetov a kartografov Trenčianskeho a Žilinského kraja dňa 3. decembra 2019 v Trenčíne, GIS Ostrava 2021 ako aj na online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží: Občianske technológie v samospráve – Dobrá prax z Českej republiky a Slovenska dňa 6. apríla 2021.

Tibor LieskovskýGIS v archeológii
Prednáška sa bude zaoberať širokým využitím GIS pri archeologickom výskume a ochrane kultúrneho dedičstva. Na vybraných príkladoch z terénu sa pozrieme na geografický informačný systém ako dokumentačný, analytický a vizualizačný nástroj. Pokúsime sa zodpovedať na otázku, či mapy môžu pomôcť objasniť príčiny zániku starých civilizácií. Pozrieme sa aj na to, či má GIS limity pri svojom využití.

Fotogaléria