GISkola rečník Tibor Lieskovský

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Tibor Lieskovský, foto: fb archív T.LieskovskýTibor Lieskovský je geodet a geoinformatik, pôsobiaci na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je špecialistom na využitie priestorových dát a geografických informačných systémov v archeológii a pri záchrane kultúrneho dedičstva. Svoje skúsenosti aplikuje nielen doma, ale je aj pravidelným členom medzinárodných archeologických misií v Európe, Strednej Amerike, Afrike a na Blízkom východe. V ostatnom období sa venuje tvorbe metodiky, spracovaniu a analýze dát laserového leteckého skenovania z územia Slovenska a pri skúmaní pozostatkov mayskej civilizácie v Guatemale.

GIS v archeológii (3. rečník na GISkola #4)

Abstrakt: Prednáška sa bude zaoberať širokým využitím GIS pri archeologickom výskume a ochrane kultúrneho dedičstva. Na vybraných príkladoch z terénu sa pozrieme na geografický informačný systém ako dokumentačný, analytický a vizualizačný nástroj. Pokúsime sa zodpovedať na otázku, či mapy môžu pomôcť objasniť príčiny zániku starých civilizácií. Pozrieme sa aj na to, či má GIS limity pri svojom využití.

Tibor Lieskovský pri archeologickom výskume, foto: archív T.Lieskovský