Kvapka krvi rečníkov

Cieľom projektu Kvapka krvi rečníkov je budovať komunitu darcov krvi, podporovať súčasných a motivovať nových záujemcov pre bezpríspevkové darcovstvo. Súčasťou je šírenie osvety dobrovoľníctva a pomoci chorým osobám.

Cieľom projektu Kvapka krvi rečníkov je budovať komunitu darcov krvi, podporovať súčasných a motivovať nových záujemcov pre bezpríspevkové darcovstvo. Súčasťou je šírenie osvety dobrovoľníctva a pomoci chorým osobám.

10.09.2021 Kvapka krvi rečníkov #13

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 4 účastníci

11.06.2021 Kvapka krvi rečníkov #12

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 6 účastníkov, z nich 4 darcovia

12.03.2021 Kvapka krvi rečníkov #11

10.12.2020 Kvapka krvi rečníkov #10

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 3 darcovia

10.09.2020 Kvapka krvi rečníkov #9

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 4 darcovia

11.06.2020 Kvapka krvi rečníkov #8

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 5 darcov

18.02. a 11.03. 2020 Kvapka krvi rečníkov #7

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 7 účastníkov, z nich 4 darcovia

14.11.2019 Kvapka krvi rečníkov #6

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 2 darcovia

13.08.2019 Kvapka krvi rečníkov #5

 • Udalosť na Facebooku
 • Článok pred odberom
 • Počet zapojených: 4 účastníci, z nich 3 darcovia

24.04.2019 Kvapka krvi rečníkov #4 (Veľkonočná kvapka krvi rečníkov)

 • Udalosť na Facebooku
 • Článok pred odberom
 • Počet zapojených: 7 účastníkov, z nich 3 darcovia (1 prvodarca)

20.12.2018 Kvapka krvi rečníkov #3 (Vianočná kvapka krvi rečníkov Toastmasters Petržalka)

19.06.2018 Kvapka krvi rečníkov #2 (Kvapka krvi členov a fanúšikov klubov Toastmasters)

 • Udalosť na Facebooku
 • Počet zapojených: 3 darcovia, z nich 1 prvodarca

06.02.2018 Kvapka krvi rečníkov #1 (Kvapka krvi Toastmasters)

 • Udalosť na Facebooku
 • Článok pred odberom
 • Počet zapojených: 2 účastníci, z nich 1 prvodarca