Stretnutie používateľov geografických informačných systémov GISkola #4

Srdečne Vás pozývame na štvrté podujatie projektu GISkola, ktorým sme minulý rok odštartovali neformálne stretnutia používateľov a priaznivcov geografických informačných systémov. GISkola #4 sa uskutoční vo štvrtok 22. júla 2021 v priestoroch tanečného klubu La Bomba.

Publikované výstupy

videá, prezentácie, fotky

Časový harmonogram

16:30 – 17:00 príchod účastníkov
17:00 otvorenie GISkola #4
17:00 – 17:45 prezentácia Róbert Cibula
17:45 – 18:00 otázky na 1. rečníka
18:00 – 18:45 prezentácia Peter Ondruš
18:45 – 19:00 otázky na 2. rečníka
19:00 – 19:45 prezentácia Tibor Lieskovský
19:45 – 20:00 otázky na 3. rečníka
20:00 – 20:30 voľná diskusia
20:30 ukončenie GISkola #4

Krátke predstavenie rečníkov a abstrakty ich odborných príspevkov nájdete na stránke podujatia. Záujemcov o účasť prosíme vopred vyplniť registračný formulár.

AMAVET 962 a La Bomba (Prievozská 18, 821 09 Bratislava) budú počas priebehu hromadného podujatia dodržiavať opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 v zmysle Vyhlášky č. 223 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júna 2021. Účastníci si budú môcť vybrať z bohatej ponuky nápojov. Po prezentačnej časti nie je plánované spoločné posedenie pri jedle.

Protipandemické opatrenia

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
  • zákaz podávania rúk
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí

Registrácia účastníkov GISkola #4

Ak máte ďalšie otázky, môžete nám poslať správu. Partnerom projektu GISkola pre rozvoj rečníckych a líderských zručností je Toastmasters Petržalka. Udalosť je publikovaná aj cez Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter.