GISkola videá

GISkola videá tvoria sériu neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov.

GISkola videá tvoria sériu neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov.

GISkola #6

Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vizualizácia údajov českých a slovenských Missing Maps mapathonov v mapovom softvéri QGIS
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!

GISkola #5

Zem z kozmu
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja

GISkola #4

WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie
GIS v archeológii

GISkola #3

Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Predstavenie QGIS pluginu GeoData CZ/SK

GISkola #2

Novinky v QGIS 3.18
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízové riadenie

GISkola #1

Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Výzvy polohového priradenia letového plánu

GISkola videá sú uložené na klubovom účte YouTube.