GISkola #1

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

GISkola #1 sa uskutočnila 29. júla 2020 v bratislavskej reštaurácii Langoše pod Lipou. Mali sme 26 účastníkov.

Registrácia účastníkov

na Eventbrite

Pomôžte zdieľať udalosť

na Facebooku

Program GISkola #1

Miroslav Kožuch, Martin Ferčík – Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Geoinformatika ako veda sa zaoberá zberom, spracovaním, integráciou, modelovaním a distribúciou priestorových dát. Dáta sú právom na prvom mieste a od ich kvality závisí fungovanie celého systému. V súčasnosti sa ako hlavný zdroj dát v geoinformatike používajú metódy bezkontaktného zberu. Nosičmi sú lietadlá, resp. drony a satelity. Práve satelity umožňujú snímanie v špecifickej časti spektra, v ktorej vplyvy zemskej atmosféry sú zanedbateľné. Úlohou prezentácie je predstaviť výhody mikrovlnného snímania DPZ, vybrané satelitné nosiče systémov SAR a portály, z ktorých je možné získať dáta, pokrývajúce územie Slovenska a po spracovaní využiteľné pre ďalšie analýzy. VŠ učiteľ spracoval túto tému v spolupráci so svojím diplomantom a dáta sú síce bezplatne dostupné, ale až po registrácii.

Juraj BetákCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Segmentácia je tradičný prístup, ako spravovať veľké rastrové dáta. Správna organizácia GeoTIFF formátu však poskytuje možnosti, ako udržať a efektívne využívať naozaj veľké dáta v individuálnom súbore. Výhody takéhoto prístupu ukážeme na zonálnej štatistike online aplikácie globalsolaratlas.info a použití SRTM3 v digitálnej kartografii v QGISe. Príspevok zďaleka nemá ambíciu zhodnotiť možné prístupy k veľkým rastrovým dátam, ale predovšetkým otvoriť diskusiu k problematike ich manažmentu a vizualizácie.

Peter PieseckýVýzvy polohového priradenia letového plánu
Oblasť letectva s jej výnimočne veľkým dôrazom na aspekt bezpečnosti je veľmi opatrná na zmeny. Prezentácia ponúkne pohľad na jeden z aspektov na spracovanie letového plánu – formulár, ktorý bol podaný a spracovaný pre každé jedno dopravné lietadlo, ktoré vidíte na oblohe. Desaťročia zaužívaný spôsob definície a distribúcie tohto dôležitého dokumentu však neumožňuje prenos explicitnej definície geometrie zamýšľaného letu. Peter ponúkne pohľad na historické dedičstvo, ktoré spôsobuje, že aj v problematike na dnešnú úroveň inteligentných technológií relatívne triviálnu veľkú rolu hrá heuristika.

Fotogaléria