GISkola #5

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

GISkola #5 sa uskutočnila vo štvrtok 20. januára 2022 v čase od 17:00 do 20:00 online cez Zoom. Mali sme 28 účastníkov.

Registrácia účastníkov

Eventbrite

Pomôžte zdieľať udalosť

Facebook
Instagram
LinkedIn
Mastodon
Twitter

Program GISkola #5

17:00 otvorenie
17:05 – 17:45 Kateřina TajovskáZem z kozmu (prezentácia, video)
17:45 – 18:00 diskusia
18:00 – 18:30 Róbert FencíkStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch (prezentácia, video)
18:30 – 18:45 diskusia
18:45 – 19:15 Martin ZápotockýDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja (prezentácia, video)
19:15 – 20:00 diskusia
20:00 ukončenie

Pomôžte zdieľať vizitky rečníkov

Kateřina Tajovská: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter
Róbert Fencík: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter
Martin Zápotocký: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Fotogaléria