GISkola rečník Kateřina Tajovská

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Kateřina Tajovská, foto: archív K.TajovskáKateřina Tajovská (rod. Klečková) počas štúdií na VUT Brno (Ing. v odbore Geodézia a kartografia), MUNI Brno (Ph.D. v odbore Kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum Zeme) a čiastočne aj po škole pracovala ako geodet pri tvorbe mapových podkladov pre inžinierske siete. V súčasnej dobe sa na Geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity venuje najmä pedagogickej činnosti, vedeniu a realizácii záverečných prác. Vytvára e-learningové materiály a kurzy pre celoživotné vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v problematike diaľkového prieskumu Zeme a globálnych navigačných satelitných systémov. V tejto oblasti úzko spolupracuje aj s Ústavom výskumu globálnej zmeny AV ČR. Najviac ju však baví praktická výučba merania a mapovania v teréne.

V rámci popularizácie vedy sa stará aj o propagáciu podujatí Geografického ústavu pre verejnosť, napr. Noc vedcov, Deň otvorených dverí a Dni geografie. Je dobrovoľníčkou v tíme Missing Maps Brno, kde pomáha s organizáciou mapathonov, zameraných na zmapovanie zraniteľných oblastí pomocou digitálnej priestorovej databázy OpenStreetMap. Snaží sa absorbovať všetky novinky v oblasti mobilného mapovania pomocou smartfónov, bezpilotných mapovacích systémov či ručných laserových prístrojov.

Vo voľnom čase behá, chodí na bežky či turistiku, alebo číta fantasy a sci-fi knižky. Je trénerkou mládeže v atletickom klube Kuřim. V ostatnej dobe jej vášňou je záhradníčenie – usiluje sa vybudovať záhradu bez pôsobenia chémie (polovica je „kultivovaná“ a druhá „divoká“).

Zem z kozmu (1. rečník na GISkola #5)

Abstrakt: Údaje diaľkového prieskumu Zeme (satelitné dáta väčšinou vo forme rastrov) slúžia vo veľkej miere ako primárne podklady a dátové vrstvy pre ďalšie analýzy a operácie v GIS vo všetkých možných oblastiach. Popíšeme, kde sa dajú sledovať obežné dráhy satelitov a aké dáta z nich sú k dispozícii zadarmo. Ukážeme aj jednoduchú vizualizáciu v programe EOBrowser s dátami družíc Landsat 8 alebo Sentinel 2, ktoré sa najviac využívajú na výskum prírodného prostredia planéty Zem.

Kateřina Tajovská vo voľnom čase behá, chodí na bežky či turistiku. foto: archív K.Tajovská
Info na zdieľanie: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter