Organizujeme Missing Maps mapathon Slovakia online #3

Registrácia na Missing Maps Slovakia online mapathon #3Komunita Missing Maps Slovakia, AMAVET 962 a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským Červeným krížom územným spolkom Žilina, Geografickým ústavom Masarykovej univerzity a Missing Maps Brno organizujú Missing Maps mapathon Slovakia online #3 vo štvrtok 27. mája 2021.

Udalosť je publikovaná cez Eventbrite, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, OSM Calendar, Trello, Twitter.

Výsledná štatistika: 31 účastníkov (10 v priestoroch Slovenského Červeného kríža územný spolok Žilina a 21 online), zmapovaných 4 432 budov, 49,74 km ciest,  0,43 km² obytných oblastí a 1,01 km vodných tokov v 2 projektoch organizácie Lekári bez hraníc v Nigérii (región Sabon Birni úloha 3) a Demokratickej republike Kongo (provincia Južná Kivu úloha 17).