GISkola rečník Róbert Cibula

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

RNDr. Róbert Cibula, Ph.D.

Róbert Cibula prebral v roku 2012 ocenenie Special Achievement in GIS AwardRóbert Cibula študoval geoinformatiku, kartografiu a diaľkový prieskum Zeme na prírodovedeckých fakultách na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Univerzite Komenského v Bratislave a na Masarykovej Univerzite v Brne. Odborne sa venuje návrhu architektúry, analýze a vývoju WebGIS informačných systémov. Svoju prvú WebGIS aplikáciu vytvoril v roku 2001. Od roku 1997 pracuje vo verejnej správe v organizáciách: Lesnícky výskumný ústav, Národné lesnícke centrum a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. V týchto organizáciách vytvoril množstvo aplikácií pre zber, spracovanie a publikáciu geografických informácií pomocou mobilných a webových technológií. Niektoré riešenia získali ceny na národnej a medzinárodnej úrovni. Najviac si váži ocenenie Special Achievement in GIS Award, získané v roku 2012 v kalifornskom San Diegu za projekt Lesnícky GIS. Súčasťou tejto aplikácie bol okrem informácií o lesných porastoch a lesníckych subjektoch aj modul katastra, ktorý v tej dobe pomáhal štátnej správe pri rozhodovacej činnosti. Vo svojom voľnom čase sa venuje IoT – Internetu vecí (vlastná LoraWAN gateway), Arduinu, ESP32, Raspberry Pi. Viac informácií o Róbertovi Cibulovi je dostupných na webovej stránke www.cibula.org.

WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe (1. rečník na GISkola #4)

Abstrakt: Prezentácia bude zameraná na publikovanie informácií a 3D modelov pomocou WebGIS aplikácií. Návrh 2D a 3D portálu čerpal z 20 ročných skúseností, ktoré budú stručne prezentované v úvode. Ďalej bude nasledovať stručný prehľad technických a používateľských aspektov pri prezentácii 3D obsahu na internete. Na záver bude nasledovať praktická prezentácia pri zobrazovaní 2D a 3D obsahu. Budú prezentované aj funkcionality virtuálnych vrtov a rezov. Súčasťou prezentácie budú aj výsledky merania rýchlosti pri zobrazovaní 3D modelov: areál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 3D geologický model územie Nováky a Slovenska, 3D vizualizácie Lesného celku Vígľaš. V prezentácii budú zobrazované výsledky pracovného a mimopracovného času.

klikni a otvorí sa Geoportál ŠGÚDŠ