Výzvy polohového priradenia letového plánu

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #1

Peter PieseckýVýzvy polohového priradenia letového plánu
Oblasť letectva s jej výnimočne veľkým dôrazom na aspekt bezpečnosti je veľmi opatrná na zmeny. Prezentácia ponúkne pohľad na jeden z aspektov na spracovanie letového plánu – formulár, ktorý bol podaný a spracovaný pre každé jedno dopravné lietadlo, ktoré vidíte na oblohe. Desaťročia zaužívaný spôsob definície a distribúcie tohto dôležitého dokumentu však neumožňuje prenos explicitnej definície geometrie zamýšľaného letu. Peter ponúkne pohľad na historické dedičstvo, ktoré spôsobuje, že aj v problematike na dnešnú úroveň inteligentných technológií relatívne triviálnu veľkú rolu hrá heuristika.