GISkola rečník Daniel Kašík

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Bc. Daniel Kašík

Daniel Kašík, foto: archív D.KašíkDaniel Kašík má od malička rád mapy. Na gymnáziu sa k tomu pridali linuxové distribúcie a opensource. V roku 2016 objavil projekt Missing Maps, od tej doby je jeho aktívnym členom a organizuje mapathony v Brne.

Bakalárske štúdium kartografie a geoinformatiky absolvoval na Geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a pokračuje magisterským štúdiom. Pôsobí aj ako dátový analytik vo firme SpaceKnow, kde sa zaoberá spracovaním dát diaľkového prieskumu Zeme.

Medzi jeho koníčky patrí aj turistika, leto strávené v prírode, prispievanie do OpenStreetMap, dobré víno či pivo.

Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie (1. rečník na GISkola #6)

Pandemická situácia a predovšetkým vládne obmedzenia úplne zmenili organizovanie humanitárnych mapathonov v Česku a na Slovensku. Boli dobrovoľníci počas pandémie výkonnejší „mapéri“ alebo ich produktivita naopak klesala? Ktoré faktory prispeli k vyššej účasti na mapathonoch? Prečo je po pandemickej situácii dôležité, aby sa komunita aj ďalej stretávala online? Prezentácia tieto otázky zodpovie a predstaví výstupy z bakalárskej práce autora.

Daniel Kašík mapoval do OpenStreetMap aj v Sičevskej tiesňave v rámci organizovania prvého srbského Missing Maps mapathonu v Niši, foto: archív D.Kašík