Organizujeme Missing Maps mapathon Slovakia online #1

Registrácia na Missing Maps Slovakia online mapathon #1

AMAVET 962 v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a UNIPO Mappers organizuje Missing Maps mapathon Slovakia online #1 vo štvrtok 10. decembra 2020.

Udalosť bola publikovaná na Eventbrite, Facebooku, Instagrame, Twitteri.

Mapathonu sa zúčastnilo 26 dobrovoľníkov (z nich traja z Česka, po jednom z Ukrajiny, Nemecka, Talianska a Bangladéša), ktorí spoločne zmapovali 5950 budov, 185,4 km ciest a 4,06 km² obytných oblastí v 3 projektoch organizácie Lekári bez hraníc v Nigérii (štát Niger úloha 24, úloha 25 a úloha 31).