GISkola rečník Vladimír Juračič

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Bc. Vladimír Juračič

Vladimír Juračič, foto: archív V.JuračičPrvý vysokoškolský stupeň absolvoval Vladimír Juračič na Ústave manažmentu STU – odbor priestorové plánovanie. Počas štúdia ho geoinformačné systémy natoľko oslovili, že sa im začal venovať naplno. Dnes konštatuje, že má výborné skúsenosti s každou platformou od spoločnosti ESRI. Pracuje na oddelení správy komunikácií Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, kde sa mu po štyroch rokoch podarilo založiť malý referát. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je tvorba digitálneho dopravného priestoru pre správu a údržbu komunikácií a tvorba webového rozhrania. Je aktívnym členom tímu na magistráte a koordinátorom GIS pre parkovaciu politiku Bratislavy. Podieľa sa tiež na tvorbe „celomestského GISu“ a pôsobí ako konzultant pre zainteresované mestské časti.

Zdieľajte info o Vladimírovi Juračičovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Vladimír Juračič miluje motorky, foto: archív V.Juračič

GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR (5. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: Po dlhej kľukatej ceste sa GIS špecialisti na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava dopracovali do stavu, keď už majú k dispozícii technológiu na tvorbu profesionálneho prostredia nielen na úrovni softvérového desktopového riešenia, ale aj serverového a prezentačného. K dispozícií majú licenciu ArcGIS Enterprise Advanced. Je to masívny produkt s rôznymi rozšíreniami, ktorý ponúka nepreberné množstvo príležitostí vizualizovať priestorové údaje. Prezentačnú časť (webový mapový portál) tvoria za pomoci tzv. ArcGIS Sites. Budú prezentované niektoré mapové aplikácie na tému stromy, pasport majetku, údržba ciest, ortofoto snímky a virtuálna realita v 3D priestore.

3D vizualiácia GIS vrstiev geoportálu hlavného mesta SR, autor: Peter Kaclík