GISkola rečník Peter Kaclík

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Peter Kaclík

Peter Kaclík, foto: archív P.KaclíkPeter Kaclík pochádza z Piešťan. Vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Jeho pohľad bol vždy krajinársky, venoval sa výrazne ÚSES-om. Na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava nastúpil 1. mája 1998 na projekt Digitálna mapa. Od júla 2000 tam pracoval ako IT-Support a od apríla 2019 ako GIS administrátor. Počas pôsobenia na IT sa okrem iného venoval najmä ekonomickému reportingu, rozpočtu z pohľadu aplikácií a údajov, občas dopravným projektom. Momentálne veľa času dáva katastru, grafickému spravovaniu, konverzii rôznych dátových formátov, dolovaniu údajov z rôznych zdrojov, databáz, dokumentov, ale aj z papierových podkladov. Rád cestuje po Slovensku, Česku a blízkom okolí. Venuje sa aj fotografovaniu. Kedysi športoval, najmä lyžovaniu a basketbalu.

Zdieľajte info o Petrovi Kaclíkovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Peter Kaclík na fotografickej výstave v bratislavskej Medickej záhrade koncom leta 2013, foto: archív P.Kaclík

GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR (4. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: Po dlhej kľukatej ceste sa GIS špecialisti na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava dopracovali do stavu, keď už majú k dispozícii technológiu na tvorbu profesionálneho prostredia nielen na úrovni softvérového desktopového riešenia, ale aj serverového a prezentačného. K dispozícií majú licenciu ArcGIS Enterprise Advanced. Je to masívny produkt s rôznymi rozšíreniami, ktorý ponúka nepreberné množstvo príležitostí vizualizovať priestorové údaje. Prezentačnú časť (webový mapový portál) tvoria za pomoci tzv. ArcGIS Sites. Budú prezentované niektoré mapové aplikácie na tému stromy, pasport majetku, údržba ciest, ortofoto snímky a virtuálna realita v 3D priestore.

3D vizualiácia GIS vrstiev geoportálu hlavného mesta SR, autor: Peter Kaclík