GISkola rečník Jan Růžička

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Jan RůžičkaJan Růžička študoval na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) odbor GIS a následne v rámci doktorandského štúdia odbor Geoinformatika. Pôsobil 20 rokov ako odborný asistent na rovnakej akademickej pôde, kde vyučoval hlavne predmety súvisiace s vývojom softvéru pre GIS (Programovanie I – IV, Značkovacie jazyky, GeoWebové služby, Senzorové siete), ale aj iné predmety: Multimediálne systémy, Spracovanie údajov v GIS, Projektové riadenie. V roku 2018 uskutočnil postupný prechod do pozície freelancer. Jeho prvá zákazka bola pre spoločnosť Unicorn – Java EE pre obchodovanie s obnoviteľnými zdrojmi energie. Pozíciu odborného asistenta opusti v septembri 2019. Aktuálne intenzívne spolupracuje so štyrmi subjektami (CybELE, Superpočítačové centrum IT41, OpenGeoLabs, Česká zemědělská univerzita v Prahe, VŠB-TUO), pre ktoré rieši rôzne úlohy v oblasti geoinformatiky. Medzi jeho záujmy patrí skúšanie rôznych zábavných vecí, ako je chôdza naboso, dlhodobejšie pôsty alebo pobyty v tme. Má ženu a dve deti, ktorým sa snaží venovať čo najviac. Majú rodinný dom v lese, a preto si Jan užíva veľa zábavy pri práci s pílou, sekerou a uhlovou brúskou.

Zdieľajte info o Janovi Růžičkovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Predstavenie QGIS pluginu GeoData CZ/SK (6. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: Plugin GeoData CZ/SK si kladie za cieľ ľahko sprístupniť dátové zdroje pre ČR a SR. Plugin vznikol v rámci stáže Stely Tkáčovej, študentky Prešovskej univerzity v Prešove, vo firme OpenGeoLabs v lete 2020. Postupne s pomocou ďalších autorov, najmä študentov Katedry geoinformatiky VŠB-TUO, sa projekt rozrástol o ďalšie dátové zdroje. Vďaka zapojeniu Petra Pieseckého sa rysuje možnosť, že plugin bude tiež umožňovať nastavenie správnych transformačných kľúčov pre súradnicové systémy. K aktivite sa pripájajú ďalší ľudia zo Slovenskej skupiny používateľov QGIS. Plugin má okrem zdrojov WMS a WMTS aj zdroje iného charakteru, ako napr. LPIS alebo DATA50. Plugin GeoData CZ/SK je už v oficiálnom repozitári QGIS.

Jan Růžička ako účastník konferencie OSSConf 2016 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, foto: Miroslav Sedlák