GISkola rečník Martin Tuchyňa

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Martin Tuchyňa, PhD.

Martin Tuchyňa, foto: Jozef NováčekMartin Tuchyňa pochádza z Čadce. Štúdium ekológie absolvoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Po nástupe do Slovenskej agentúry životného prostredia (najprv na civilnú vojenskú službu v Čadci a neskôr ako zamestnanec v Banskej Bystrici) začal prichádzať GIS-om na chuť. Pomohli mu v tom predovšetkým skvelí kolegovia a iniciatíva INSPIRE, zameraná na budovanie infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe. Záujem o geoinformácie prerástol v nadšenie po skúsenostiach z pracoviska Spoločného výskumného centra Európskej komisie v talianskej Ispre. Tam mal príležitosť participovať na tvorbe harmonizovaných INSPIRE modelov. V súčasnosti sa snaží podporovať harmonizované zdieľanie a využívanie geografických zdrojov s prepojením na ďalšie údaje nepriestorovej podoby na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Rád si oddýchne pri dobrej hudbe, v inšpiratívnej spoločnosti a aktívnym pobytom v prírode.

Zdieľajte info o Martinovi Tuchyňovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva (3. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: INSPIRE predstavuje iniciatívu, zameranú na vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií v Európe. Prostredníctvom INSPIRE by mali byť priestorové údaje a súvisiace služby verejnej správy ľahšie vyhľadateľné, sprístupnené, harmonizované a hlavne využiteľné. Príspevok predstaví kľúčové komponenty INSPIRE, požiadavky na poskytovateľov, očakávania od užívateľov a to všetko v kontexte prostredia a podmienok na Slovensku.

Martin Tuchyňa na vyhliadke Via Ferrata na Skalke, foto: archív M.Tuchyňa