GISkola rečník Jiří Vlasák

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Jiří Vlasák

Jiří Vlasák, foto: Robert DoležalJiří Vlasák (rod. Hubáček) vyštudoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT v Prahe. Je pracovníkom Oddelenia priemyselnej informatiky na Katedre riadiacej techniky ČVUT, kde sa zaoberá automatickými autami ako programátor. Už niekoľko rokov je prispievateľom projektu Missing Maps, v rámci ktorého podporuje najmä mapérov. Stojí za vznikom Mapathoner JOSM pluginu. Pomáhal organizovať mapathony v Prahe, stretnutia Missing Maps CZ & SK a Missing Maps Slovakia, napísal väčšinu českej wiki stránky pre mapathony. Založil projekt “Divide and map. Now.”, cieľom ktorého bolo vytvoriť proof-of-concept lepšieho riešenia problému “rozdeľ a mapuj”, ako to robí súčasný HOT Tasking Manager. Tento free & open source projekt Jiří neustále vylepšuje, pretože má veľa nápadov.

Zdieľajte info o Jiřím Vlasákovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, MastodonTwitter

Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? (2. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: Damn projekt pomáha mapérom tým, že veľkú oblasť rozdelí na menšie časti a dovolí tieto časti “zamykať”, aby si mapéri neprepisovali dáta medzi sebou. Prezentácia najskôr definuje problém, a potom z problému vychádzajúcu architektúru databázy. Následne autor spomenie “bežný mapovací workflow”, t.j. map -> review -> done a s ním súvisiace SQL dopyty. Nakoniec príspevku popíše, ako serverová časť damn projektu používá PostGIS rozšírenie.

Jiří Vlasák na konferencii OSSConf 2019 v Žiline školí dobrovoľníkov mapovanie v JOSM v rámci projektu Missing Maps, foto: Tatiana Ofúkaná