Vedecko – technický krúžok

V období máj až jún 2015 sa uskutočnilo 6 stretnutí vedecko – technického krúžku, ktorý navštevovalo sedem žiakov z 5. až 7. ročníka ZŠ Vazovova.

V januári 2016 sa trojica našich členiek Betka, Kajka a Tánička zaregistrovala do súťaže Pohár vedy a každý mesiac od januára do apríla riešia zaujímavé úlohy.

Vedecko – technický kolektív pripravil Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi v súvislosti s konaním sekcie OpenGIS na OSSConf 2016.

Ak ťa baví technika a máš chuť objavovať s druhými zaujímavosti vedy, potom nám napíš a dohodneme sa na ďalšom postupe.