GIS v archeológii

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #4

Tibor Lieskovský – GIS v archeológii
Prednáška sa bude zaoberať širokým využitím GIS pri archeologickom výskume a ochrane kultúrneho dedičstva. Na vybraných príkladoch z terénu sa pozrieme na geografický informačný systém ako dokumentačný, analytický a vizualizačný nástroj. Pokúsime sa zodpovedať na otázku, či mapy môžu pomôcť objasniť príčiny zániku starých civilizácií. Pozrieme sa aj na to, či má GIS limity pri svojom využití.