INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #3

Martin Tuchyňa – INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE predstavuje iniciatívu, zameranú na vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií v Európe. Prostredníctvom INSPIRE vieme priestorové údaje a súvisiace služby verejnej správy ľahšie vyhľadať, sprístupňovať, harmonizovať a hlavne využívať. Príspevok predstaví kľúčové komponenty INSPIRE, požiadavky na poskytovateľov, očakávania od užívateľov a to všetko v kontexte prostredia a podmienok na Slovensku.