Predstavenie QGIS pluginu GeoData CZ/SK

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #3

Jan Růžička – Predstavenie QGIS pluginu GeoData CZ/SK
Plugin GeoData CZ/SK si kladie za cieľ ľahko sprístupniť dátové zdroje pre ČR a SR. Plugin vznikol v rámci stáže Stely Tkáčovej, študentky Prešovskej univerzity v Prešove, vo firme OpenGeoLabs v lete 2020. Postupne s pomocou ďalších autorov, najmä študentov Katedry geoinformatiky VŠB-TUO, sa projekt rozrástol o ďalšie dátové zdroje. Vďaka zapojeniu Petra Pieseckého sa rysuje možnosť, že plugin bude tiež umožňovať nastavenie správnych transformačných kľúčov pre súradnicové systémy. K aktivite sa pripájajú ďalší ľudia zo Slovenskej skupiny používateľov QGIS. Plugin má okrem zdrojov WMS a WMTS aj zdroje iného charakteru, ako napr. LPIS alebo DATA50. Plugin GeoData CZ/SK je už v oficiálnom repozitári QGIS.