Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #4

Peter Ondruš – Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie
Cieľom príspevku je poskytnúť doterajšie skúsenosti z tvorby účelových máp, mobilného mapovania, zberu a využitia GIS dát. Príspevok bude obsahovať samostatné časti z tvorby mobilného mapovania a informácie o Technickej mape mesta Trenčín a jej aktualizácii. Odznie využitie mobilného mapovania na zber GIS dát a ich spoločné využitie v podmienkach mesta Trenčín. Podobné témy boli prezentované na regionálnom stretnutí členov Komory geodetov a kartografov Trenčianskeho a Žilinského kraja dňa 3. decembra 2019 v Trenčíne, GIS Ostrava 2021 ako aj na online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží: Občianske technológie v samospráve – Dobrá prax z Českej republiky a Slovenska dňa 6. apríla 2021.