Organizujeme jedinečné rečnícke a líderské stretnutie pre deti a rodičov

Srdečne vás pozývame na špeciálne rečnícke a líderské stretnutie Toastmasters pre rodiny, počas ktorého sa môžete zlepšiť vo svojich komunikačných a prezentačných zručnostiach. Deti budú vystupovať v pripravených aj v nepripravených prejavoch, vyskúšajú si tiež kvantitatívne hodnotenia s možnou pomocou rodiča.

Vzdelávacie podujatie organizuje Amavet 962 v spolupráci s klubmi Toastmasters Petržalka, Slovenskí Toastmasters, CrossRoads Club, ktoré patria pod vzdelávaciu neziskovú organizáciu Toastmasters International.

Štandardné stretnutia Toastmasters sú pre dospelých, konajú sa pracovné dni vo večerných hodinách a končia niekedy aj o 22:00. Takéto termíny žiaľ rodičom s deťmi nevyhovujú. Rozhodli sme sa preto zvoliť nedeľu 10. decembra 2017 poobede a miesto sme vybrali komunitné centrum Kalab na ulici Zámocká 5 v Bratislave-Staré Mesto.

Cieľom podujatia je umožniť rodinám zažiť rečnícke a líderské stretnutie, kde sa môžu zlepšovať vo svojich komunikačných a prezentačných zručnostiach. Deti budú vystupovať ako v pripravených tak aj v nepripravených prejavoch, vyskúšajú si tiež kvantitatívne hodnotenia s možnou pomocou rodiča. Chceme dať príležitosť súčasným aj bývalým členom Toastmasters, aby so svojimi ratolesťami trávili čas zmysluplne, spoločne sa vzdelávali, navzájom sa počúvali a druhým rodinám ukazovali príklady, že sa to dá!

Program stretnutia
14:45 Vítanie hostí – Miloslav Ofúkaný
15:00 Otvorenie, predstavenie blokov, úloh a aktérov programu – moderátor Andrej Toth
15:20 Hlavný prejav – Miloslav Ofúkaný: Čo spája Amavet s Toastmasters
15:25 Blok detských pripravených prejavov – Mária Šándorová: Pohyb, Lucia Masárová: Čo mi dali rozprávky, Karolína Ofúkaná: Magické hodiny
15:50 Panelové a osobné hodnotenie pripravených prejavov – deti, Klára Dachová, Dalibor Šabata, Mariana Dachová
16:15 Prestávka
16:25 Blok detských nepripravených prejavov – moderátor improvizácií Pavol Markovič
16:40 Hodnotenie improvizačných rečníkov – Zuzana Šuplatová
16:45 Blok kvantitatívnych hodnotení – strážca pozornosti Jana Kopálová, zberateľ slovnej vaty Alžbeta Ofúkaná, jazykový korektor Martin Šándor, časomerač Filip Masár, súhrnný hodnotiteľ Peter Šándor
17:10 Vyhlásenie najlepšieho rečníka, hodnotiteľa, improvizátora, ocenenia pre aktívnych účastníkov, spoločná fotka, zdieľanie prvých dojmov zo stretnutia
17:30 Ukončenie oficiálnej časti rečníckeho stretnutia

Pokračovanie v neformálnych rozhovoroch v Kalab do 19:30.

Vstupné sa neplatí. Prístupné aj pre členov ďalších klubov Amavet a Toastmasters, širokú verejnosť. Počet miest je však obmedzený, a preto je účasť možná jedine cez registráciu do soboty 9. decembra na odkaze. Do správy prosím uveďte názov Vášho klubu, koľko osôb príde, vek detí, ktoré sa zúčastnia stretnutia.

Členovia Toastmasters nech potvrdia svoju účasť v systéme easySPEAK a všetci môžu záujem vyjadriť aj v nezaväznej registrácii vo FB podujatí.