Prezentuj pútavo – Toastmasters pre mládež

Zaži spolu s nami ukážkové stretnutie rečníckeho klubu Toastmasters na konferencii Junior Internet! Dozvieš sa, ako pútavo prezentovať, improvizovať a používať vizuálne pomôcky. Uvidíš ako hodnotiť výkon druhých. Témou stretnutia je Kultúrne dedičstvo Európy.

Vzdelávacie podujatie pre mládež (aj školopovinné deti od 6 rokov) Prezentuj pútavo organizuje AMAVET 962 v spolupráci s rečníckymi klubmi Toastmasters Petržalka a CrossRoads Club, ktoré patria pod medzinárodnú neziskovú organizáciu Toastmasters International.

Ako nájsť Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, hlavný vchod z južnej strany

Celoslovenskú konferenciu 13. ročníka Junior Internet (kategórie JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorTEXT, JuniorBLOG, JuniorLEARN) organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v dňoch od 23. do 24. marca 2018 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Do finále súťaže postúpilo 63 prác žiakov základných a stredných škôl vo veku do 20 rokov. Mladí autori budú musieť svoj projekt verbálne a vizuálne predstaviť za 3,5 min. s využitím prezentačnej techniky.

Stretnutie Toastmasters pre mládež začína v piatok 23.3. o 16:00 vo fakultnej miestnosti -1,57 Babbageova malá učebňa (registrácia účastníkov od 15:45). Prejavy budú v slovenčine aj v angličtine na tému Kultúrne dedičstvo Európy, čo korešponduje s tohtoročnou témou súťažnej kategórie JuniorTEXT. Rečníci a hodnotitelia budú postupovať podľa Toastmasters projektu č. 8 (Nauč sa pohodlne využívať vizuálne pomôcky), aby si súťažiaci po ich vypočutí odniesli konkrétne odporúčania na vylepšenie vlastných prezentácií.

Rečnícke stretnutie Prezentuj pútavo – Toastmasters pre mládež bude prebiehať v miestnosti -1,57 Babbageova malá učebňa dňa 23.3.2018 od 16:00 do 18:30.

Rečnícke stretnutie Prezentuj pútavo – Toastmasters pre mládež bude prebiehať v miestnosti -1,57 Babbageova malá učebňa dňa 23.3.2018 od 16:00 do 18:30.

Cieľom nášho vzdelávacieho podujatia je umožniť deťom, mládeži, ich rodičom a učiteľom zažiť klubové stretnutie, ktoré pomáha rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti. Hostia budú mať príležitosť vystúpiť v nepripravených prejavoch (improvizáciách) a získať spätnú väzbu. Chceme účastníkom ponúknuť tipy na zmysluplné trávenie voľného času na základe dlhoročných osobných skúseností. V našom okolí sa veľa detí popri škole a rodičia po skončení štúdia ďalej úspešne vzdelávajú a venujú sa osobnému rozvoju, navzájom sa pozorne počúvajú a sú pozitívnym vzorom pre ľudí vo svojom okolí.

Program podujatia:

15:45 Registrácia účastníkov – Tatiana Ofúkaná, Ján Horvát
16:00 Vítanie hostí, otvorenie stretnutia a spoločné zoznámenie sa – moderátori Dalibor Šabata, Miloslav Ofúkaný
16:30 Blok pripravených prejavov – Miloslav Ofúkaný: Keď sa veda a technika spojí s rečníctvom a líderstvom, Erik Rédli: Gothic stories of Slovakia, Ján Horvát: Bod zlomu
17:05 Blok hodnotení pripravených prejavov – Anna JurišováNicolle Kalivoda, Jana Kopálová
17:20 Blok nepripravených prejavov – moderátorka Mariana Dachová a hodnotiteľ improvizačných rečníkov Igor Andreánsky
17:40 Blok kvantitatívnych hodnotení – zberateľ slovnej vaty Lukáš Matula, jazykový korektor Marián Smolík, strážca pozornosti Juraj Kalus, časomerač Roman Gujber, súhrnný hodnotiteľ Pavol Markovič
18:05 Vyhlásenie najlepšieho rečníka, hodnotiteľa a improvizátora, spoločná fotka, zdieľanie dojmov účastníkov
18:30 Ukončenie stretnutia

Miloslav Ofúkaný viedol na Junior Internet 2016 workshop Ako úspešne prezentovať projekt a viesť tímovú komunikáciu pre súťažiacich kategórie JuniorLEARN.

Miloslav Ofúkaný viedol na Junior Internet 2016 workshop Ako úspešne prezentovať projekt a viesť tímovú komunikáciu pre súťažiacich kategórie JuniorLEARN.

Účasť je zadarmo. Stretnutie je otvorené pre účastníkov konferencie Junior Internet a vítaní sú členovia i priaznivci ďalších klubov AMAVET a Toastmasters ako aj široká verejnosť. Počet miest je však obmedzený, a preto odporúčame účasť vopred nahlásiť cez registráciu do štvrtka 22. marca na odkaze. Do správy prosím doplňte názov klubu (ak ste členmi), z ktorého ste mesta/obce, počet osôb a ich vek.

Záujemcovia o účasť sa môžu vyjadriť aj v nezáväznej registrácii vo FB podujatí.