GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #3

Peter KaclíkVladimír Juračič – GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Po dlhej kľukatej ceste sa GIS špecialisti na Magistráte Hlavného mesta Bratislava dopracovali do stavu, keď už majú k dispozícii technológiu na tvorbu profesionálneho prostredia nielen na úrovni softvérového desktopového riešenia, ale aj serverového a prezentačného. K dispozícií majú licenciu ArcGIS Enterprise Advanced. Je to masívny produkt s rôznymi rozšíreniami, ktorý ponúka nepreberné množstvo príležitostí vizualizovať priestorové údaje. Prezentačnú časť (webový mapový portál) tvoria za pomoci tzv. ArcGIS Sites. Budeme prezentovať niektoré mapové témy geoportálu: stromy, pasport majetku, údržba ciest, ortofoto snímky, virtuálna realita v 3D priestore.